+995 597 110 550
+995 597 161 400

ჩვენ შესახებ

შპს“არგონი“ – უმსხვილესი კომპანია საქართველოში, რომელიც მუშაობს, სამრეწველო, სამედიცინო და საკვებ აირებზე. დავაგროვეთ რა უნიკალური გამოცდილება ადგილობრივ ბაზარზე, ჩვენ ვთავაზობთ კომპანიებს, რომლებიც მუშაობენ მრეწველობის სხვადასხვა სფეროებში აირებთან დაკავშირებულ კომპლექსურ მომსახურებას. ჩვენი კომპანია ახორციელებს აირებთან დაკავშირებული სრული სპექტრით მომარაგებას, დაწყებული ტექნიკური აირებით, სხვადასხვა ზომის ფოლადის რეზერვუარებში, ასევე შერეული აირებით და თხევადი კრიოგენებით შესაბამისი დიუარებით. ჩვენ მზად ვართ არა მარტო მოვამარაგოთ პროდქციით კომპანიები არამედ გაუწიოთ პროფესიონალური კონსულტაციები.