+995 597 110 550
+995 597 161 400

თხევადი ჰელიუმი

თხევადი ჰელიუმ – 250/500 ლიტრიანი დიუარებით, ერთი ლიტრის ფასი 45 აშშ დოლარი, დასატუმბი აპარატის გაუმართავი მუშაობის შედეგად მიღებულ ზარალზე კომპანია პასუხს არ აგებს. მინიმალური შეკვეთი მოცულობა 1000ლ.